KLASA ODPORNOŚCI
EI 120

KONTAKTHOME

ŚLUSARKA PRZECIWPOŻAROWA

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z podstawowych wymagań stawianych przez prawo budowlane. Konstrukcje budynków muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru spełniały między innymi następujące wymagania:
 • powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynkach powinno być ograniczone
 • osoby znajdujące się w budynku powinny mieć możliwość jego opuszczenia
 • należy uwzględnić bezpieczeństwo ratowników
KLASA E - Szczelność ogniowa

Zdolność przegrody do powstrzymywania naporu płomieni i gorących gazów przez określony w klasyfikacji czas wyrażony w minutach. Po stronie ogrzewanej nie mogą pojawić się płomienie na dłużej niż 10 sekund.

KLASA I - Izolacyjność ogniowa
Wzrost temperatury na nieogrzewanej powierzchni konstrukcji nie może przekroczyć 140 stopni Celsjusza (wartość średnia) oraz 180 stopni Celsjusza w jednym punkcie.

Nie igramy z OGNIEM

W naszej ofercie znajdują się przeszklenia stałe (ścianki, okna), drzwi rozwierne i przesuwne w klasach odporności ogniowej od EI 15 do EI 120 oraz fasady w klasach odporności ogniowej od EI 15 do EI 60 w systemach: SAPA oraz JANSEN. SAPA – to systemy profili aluminiowych, które dzięki swoim właściwościom: niewielkiej masie materiału, dużej odporności na korozję i wysokiej wytrzymałości, pozwalają na osiągnięcie doskonałych efektów konstrukcyjnych, nawet w rozwiązaniach niestandardowych, zachowując jednocześnie wysokie walory estetyczne.

ŚCIANKI EI 120 – SAPA Thermo 92
Konstrukcja systemu oparta jest na izolowanym systemie Thermo 92, o grubości profili 92 mm, będący rozwinięciem systemu Thermo 74. Ognioodporność systemu zapewniają wypełnienia w profilach na bazie glinokrzemianów. Dzięki zastosowaniu wspólnych elementów konstrukcyjnych z systemem Thermo 74, systemy można łączyć ze sobą, np. instalując w ściankach EI 120 jedno lub dwuskrzydłowe drzwi EI 60 systemu 2074. Maksymalna wysokość ściany EI 120 to 3,7 mm, długość jest nieograniczona, przy zachowaniu zastosowania dylatacji w rozstawie nie większym niż 6 metrów. Maksymalna grubość stosowanego oszklenia to 63 mm.

ZASTOSOWANIE
 • budynki mieszkalne
 • biura
 • szkoły
 • obiekty handlowe
 • inne obiekty użyteczności publicznej
ZALETY
 • wyjątkowe rozwiązanie gwarantujące ochronę pożarową użytkowników i mienia oraz ich bezpieczną ewakuację w czasie do 120 min
 • podwyższona sztywność profili konstrukcyjnych
 • wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna
 • swoboda konstrukcyjna
 • nieograniczona długość przegrody (dylatacja maksymalnie co 6 m)
 • spójność wizualna i konstrukcyjna z przegrodami o niższych klasach odporności
 • możliwość zaprojektowania jasnych, komfortowych przestrzeni
 • swoboda wykończenia powierzchni profili (lakierowanie proszkowe w nieograniczonej palecie barw, anodowanie naturalne i barwne, wykończenie dwukolorowe, powłoki ozdobne - Decoral)
JANSEN – to systemy profili stalowych, które ze względu na niezwykle korzystne cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne, takie jak: wysoka wytrzymałość materiału, odporność na wysoką temperaturę, niska rozszerzalność termiczna; znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnej architekturze.

ŚCIANKI EI 120 – JANISOL C3PL, JANISOL 4CPL Konstrukcje z profili stalowych, izolowanych termicznie. Wypełnienie profili stanowi masa ceramiczna.
 
   
Odwiedź naszą stronę: